Totaalrenovatie en restauratie van een lagere school

Overzicht van de speelplaats met achtergevel van de school.
Gezocht: aannemer voor de totaalrenovatie en restauratie van een bestaand schoolgebouw © Sepp van Dun
links naast tekst
content

Voorwerp van de opdracht

Totaalrenovatie en restauratie lagere school Creatopia
Van Peenestraat 4 en Alfons De Cockstraat 56, 2020 Antwerpen

Aanbestedende overheid

AG Vespa
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Pim de Vroomen
T 03 502 14 16
pim.devroomen@antwerpen.be

Architect

Patine Architecten
Frederik de Merodestraat 34, 2600 Berchem
T 03 216 25 21
info@patine-architecten.be

Wijze van plaatsing
Openbare procedure, met Europese bekendmaking

Type opdracht

Overheidsopdracht voor werken

Erkenning aannemer

Categorie: D - klasse: 8 (of overeenkomstig offertebedrag)

Uitvoeringstermijn

370 werkdagen

Gunningscriterium

Prijs

Indiening van offertes

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is donderdag 23 september 2021 om 12 uur.
De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409413

Inlichtingen

Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG Vespa. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.