fbpx Sloopwerken kantoorgebouw | AG VESPA

Sloopwerken kantoorgebouw

Kantoorgebouw, Lange Gasthuisstraat 24 te 2000 Antwerpen

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Sloopwerken kantoorgebouw, Lange Gasthuisstraat 24 te 2000 Antwerpen

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

AANBESTEDENDE OVERHEID 
AG VESPA 
Paradeplein 25
2018 Antwerpen 
Contactpersoon: Niels Liégeois
niels.liegeois@antwerpen.be
03 259 11 63

ARCHITECT 
Collectief Noord architecten
Lange Beeldekensstraat 104B
2060 Antwerpen
Contactpersonen: Peter Wils en Bert Faveere
peter@collectiefnoord.be | bert@collectiefnoord.be
03 271 11 64

PLAATSINGSPROCEDURE
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 

GUNNINGSCRITERIUM
prijs 

ERKENNING AANNEMER
Categorie: G5 - klasse: 2 (of overeenkomstig het offertebedrag)

UITVOERINGSTERMIJN
60 werkdagen 
Vermoedelijke datum van aanvang van de opdracht: midden oktober 2019

INDIENING VAN DE OFFERTES
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is 30 augustus 2019 om 11 uur. 
De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/

LINK NAAR DE OFFICIËLE BEKENDMAKING OP E-NOTIFICATION
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346473

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure kan u contact opnemen met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen moeten worden gesteld via e-mail. 

Geïnteresseerden kunnen over deze opdracht vragen stellen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.