Restauratie Sint-Jan-Evangelistkerk

De Sint-Jan-Evangelistkerk is een grote neoromaanse kerk uit 1887-1890. De kerk is een beschermd monument en was tot eind september 2018 in gebruik als parochiekerk. We zijn op zoek naar een geschikte partner om het gebouw te restaureren.

Het interieur van de Sint-Jan-Evangelistkerk
links naast tekst
content

Voorwerp van de opdracht

Het betreft de restauratie van zowel het exterieur als het interieur van de Sint-Jan-Evangelistkerk, Sint-Janstraat 23-25, 2140 Antwerpen.

De werken omvatten het volgende (niet-limitatief opgesomd):

  • Gevelwerken: de gevels worden in deze restauratiefase integraal gereinigd en gerestaureerd. Het huidige gevelbeeld wordt bewaard en gerestaureerd.
  • Buitenschrijnwerk: het buitenschrijnwerk wordt gekenmerkt door een rijkelijke hoeveelheid aan glas-in-loodramen met decoratieve taferelen en geometrische figuren. Het glas-in-lood wordt gerestaureerd en voorzien van een voorzetbeglazing. Het overige schrijnwerk in hout en metaal wordt gerestaureerd en voorzien van een nieuwe beglazing.
  • Daken: de dakstructuur wordt gerestaureerd en geïsoleerd. De dakwerken omvatten eveneens de vernieuwing van goten, standleidingen en aansluitingen en de vernieuwing van de dakafwerkingen in zink en natuurleien. In functie van het noodzakelijke onderhoud van de daken wordt een toegankelijkheidsinstallatie, bestaande uit o.a. ladderhaken, klimhaken, ankerpunten en flexibele verankeringslijnen geplaatst.
  • Restauratiewerken interieur: de restauratiewerken aan het interieur omvatten hoofdzakelijk de reiniging en restauratie van de binnenwanden in baksteen, blauwe hardsteen en cementering, de bakstenen kruis- en koepelgewelven en de vloerafwerkingen in marmer en mozaïek. De kelderlokalen worden ontruimd, gereinigd en voorzien van een kaleilaag.
  • Technische installaties: op de gevels en de daken wordt de duivenwering vernieuwd. Een blikseminstallatie die voldoet aan de huidige normen, is eveneens opgenomen in deze restauratiefase. Daarnaast worden branddetectie en (nood)verlichtingsarmaturen voorzien in de kelderlokalen en de zolder.

De selectieleidraad is terug te vinden op https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=45307

De achterzijde van de Sint-Jan-Evangelistkerk
rechts van tekst
content

Uiterste datum indienen aanvragen tot deelneming

Uw aanvraag tot deelneming moet ten laatste dinsdag 30 augustus 2022 om 9 uur ingediend worden.

Aanbestedende overheid

De aanbestedende overheid is de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door de

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer stad Antwerpen: 0207 500 123

Contactpersoon bij AG Vespa

Kathleen Van Caelenberge
email: kathleen.vancaelenberge@antwerpen.be
tel. 03 432 82 21