fbpx Restauratie, renovatie en herbestemming van het voormalig Museum Smidt van Gelder | AG VESPA

Restauratie, renovatie en herbestemming van het voormalig Museum Smidt van Gelder

Toekomstbeeld Belgiëlei 91 © DMT Architecten
Simulatiebeeld restauratie en herbestemming van het voormalig Museum Smidt van Gelder
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Restauratie, renovatie en herbestemming van het voormalig Museum Smidt van Gelder
Belgiëlei 91
2018 Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Tine Quintens
T 03 259 21 34
tine.quintens@antwerpen.be

ARCHITECT
Driesen Meersman Thomaes architecten i.s.m. MAAT_WERK architecten bvba
Meirbrug 1, 2000 Antwerpen
T 03 232 82 26
dmt@dmtarchitecten.be

WIJZE VAN PLAATSING
Mededingingsprocedure met onderhandeling, met Europese bekendmaking

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

ERKENNING AANNEMER
categorie D24 - klasse 8 (of overeenkomstig offertebedrag)

INDIENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de aanvragen tot deelneming is donderdag 13 augustus 2020 om 10 uur.
De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380807

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming.