fbpx Restauratie en herbestemming van het Mercator Orteliushuis | AG VESPA

Restauratie en herbestemming van het Mercator Orteliushuis

Voorgevel Kloosterstraat 15 voor de renovatie © AG VESPA - Bart Gosselin
Voorgevel Mercator Orteliushuis, Kloosterstraat 15 © AG VESPA - Bart Gosselin
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Restauratie en herbestemming van het Mercator Orteliushuis
Kloosterstraat 15
2000 Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mark Jansen
T 03 259 21 21
mark.jansen@antwerpen.be

ARCHITECT
Origin Architecture & Engineering
Kartuizersstraat 17 Rue des Chartreux, 1000 Brussels
T 02 500 33 28
info@origin.eu

WIJZE VAN PLAATSING
Openbare procedure

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

GUNNINGSCRITERIA
Prijs

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Gemengde opdracht

ERKENNING AANNEMER
categorie D24 - klasse 5 (of overeenkomstig offertebedrag)

UITVOERINGSTERMIJN
375 werkdagen
Vermoedelijke datum van aanvang van de opdracht: 03/08/2020

INDIENING VAN DE OFFERTES
Het uiterste tijdstip voor ontvangst van de offertes is vrijdag 17 april 2020 om 11 uur.
De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367066

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.