Renovatie zaal Rubens

binnenruimte met ronde toog, tegelvloer en glazen koepel in plafond
links naast tekst
content

Voorwerp van de opdracht

Zaal Rubens
Statiestraat 175
2600 Berchem

Zaal Rubens is een pand dat gebruikt wordt voor de lokale jeugdwerking. In de achterbouw bevinden zich de foyer, grote en kleine zaal. De opdracht betreft de verbouwing van dit deel van het gebouw. Er komt een nieuwe draagvloer in de foyer, de technische installatie wordt vernieuwd en er zijn inrichtingswerken voorzien.

Aanbestedende overheid

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

Type opdracht

Overheidsopdracht voor werken

Plaatsingsprocedure

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOMVB)

Indienen offerte

De uiterste datum voor de ontvangst van de offertes is 4 maart 2024 om 10 uur.

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-procurement: www.publicprocurement.be

Inlichtingen

Voor inlichtingen over deze opdracht neem je contact op met Zoë Hemmerijckx:
Zoe.hemmerijckx@antwerpen.be
03 432 83 41 

Ontwerptekening nieuwe inrichting achterbouw zaal Rubens