fbpx Renovatie van een Parkvilla | AG VESPA

Renovatie van een Parkvilla

Impressie achtergevel Parkvilla
Impressie achtergevel Parkvilla
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Renovatie van een Parkvilla 
Speelpleinstraat 53 
2170 Merksem

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Erik Duerinck
T 03 259 28 10
erik.duerinck@vespa.antwerpen.be

ARCHITECT
KOMAAN! architecten bvba
Grote Steenweg 125, 2600 Berchem
T 0473 93 17 78
Contactpersoon: Katrien Van Doren
katrien@komaanarchitecten.be

WIJZE VAN PLAATSING
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

TYPE OPDRACHT
Werken

GUNNINGSCRITERIA
Meerdere gunningscriteria

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Gemengde opdracht

ERKENNING AANNEMER
categorie D - klasse 4 (of overeenkomstig offertebedrag)

UITVOERINGSTERMIJN
275 kalenderdagen

INDIENING VAN DE OFFERTES
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is donderdag 16 januari 2020 om 11 uur.
De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359529

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen stelt u via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de uiterste datum van ontvangst van de offertes.