Renovatie van een bestaand schoolgebouw

Gevelontwerp voor het stedelijk lyceum aan de Kasteelstraat 17
Gezocht: aannemer voor de renovatie van een bestaand schoolgebouw tot een nieuw stedelijk lyceum
links naast tekst
content

Voorwerp van de opdracht

Renovatie van een bestaand schoolgebouw tot een stedelijk lyceum
Kasteelstraat 17, 2000 Antwerpen

Korte beschrijving

De opdracht heeft betrekking op de grondige renovatie van een bestaand schoolgebouw tot een nieuw stedelijk lyceum voor 240 leerlingen.

Het project betreft de 3de en laatste fase, de rechtervleugel, van de totaalrenovatie van één historisch gebouwencomplex.
Het gebouwencomplex bevindt zich volledig in een binnengebied waarbij, in deze fase, een rijwoning met inkomportaal toegang geeft tot de straat (Kasteelstraat 17).

De opdracht omvat o.a. afbraakwerken, ruwbouwwerken, het vernieuwen van de daken, het vervangen van het buitenschrijnwerk, volledige inrichtingswerken, akoestische aanpassingswerken, het volledig vernieuwen van de technieken, brandcompartimentering en heraanleg van de buitenruimte.

Aanbestedende overheid

AG Vespa
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Heidi Peeters
T 03 502 14 10
heidi.peeters@antwerpen.be

Architect

Poot Architectuur
Vrijheidstraat 32 bus 15, 2000 Antwerpen
Contactpersoon: Sarah Poot
T 03 257 73 02
sarah@poot-architectuur.be

Wijze van plaatsing

Openbare procedure

Type opdracht

Overheidsopdracht voor werken

Erkenning aannemer

Categorie: D - klasse: 7 (of overeenkomstig offertebedrag)

Uitvoeringstermijn

300 werkdagen

Gunningscriterium

Prijs

Indiening van offertes

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is donderdag 24 juni 2021 om 14 uur. De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=408786

Inlichtingen

Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG Vespa. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.