Renovatie, uitbreiding en nieuwbouw dubbele basisschool

Toekomstbeeld dubbele basisschool De Octopus
links naast tekst
content

Voorwerp van de opdracht

Renovatie, uitbreiding en nieuwbouw tot een dubbele basisschool 'De Octopus'
Sint-Rochusstraat 22 en Waterbaan 25-27, 2100 Deurne

Aanbestedende overheid

AG Vespa
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Pim de Vroomen
T 03 502 14 16
pim.devroomen@antwerpen.be

Architect

Tom Thys Architecten
Wolvengracht 38 4b, 1000 Brussel
T 02 219 07 63
katerina.harnack@tomthysarchitecten.be

Wijze van plaatsing

Openbare procedure, met Europese bekendmaking

Type opdracht

Overheidsopdracht voor werken

Erkenning aannemer

Categorie: D - klasse: 8 (of overeenkomstig offertebedrag)

Uitvoeringstermijn

350 werkdagen

Gunningscriterium

Prijs

Indiening van offertes

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is donderdag 10 februari 2022 om 12 uur.

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/

Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=428757

Inlichtingen

Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG Vespa. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.