fbpx Renovatie en uitbreiding van stedelijke basisschool De Molen | AG VESPA

Renovatie en uitbreiding van stedelijke basisschool De Molen

Basisschool De Molen overzichtsbeeld
Basisschool De Molen
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Renovatie en uitbreiding van stedelijke basisschool De Molen
Onderwijzersstraat 5-13
2660 Hoboken

KORTE BESCHRIJVING
Het bestaande schoolgebouw wordt grondig gerenoveerd tot een hedendaagse lagere school voor 300 leerlingen. Enkele bijgebouwen van de school worden afgebroken, om plaats te maken voor een nieuwbouw refter en administratieve vleugel, en 4 grote speelplaatsen. De bestaande sporthal wordt gerenoveerd. Op het parkeerterrein achter de school (zijde Jozef Cardijnstraat) wordt de school uitgebreid met een nieuwbouw kleuterschool voor 200 kleuters, met een eigen speelplaats, beweegruimte en refter.

Het project omvat een groot deel nieuwbouw en een ongeveer even groot deel renovatie, waarbij alle buitenschrijnwerk, technieken en afwerkingen vernieuwd worden, vertrekkende van een gestripte ruwbouwbasis. Het project beoogt een instapklare school, inclusief vast meubilair, verhardingen en groenaanleg.

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Karolien Vanmerhaeghe, projectleider
T +32 (0) 474 95 31 79
karolien.vanmerhaeghe@antwerpen.be

ARCHITECT
Korteknie Stuhlmacher Architecten BV
postbus 25012, NL 3001 HA Rotterdam
T +31 (0) 10 425 94 41
Contactpersonen:

WIJZE VAN PLAATSING
Openbare procedure

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

ERKENNING AANNEMER
categorie D - klasse 8 (of overeenkomstig offertebedrag)

UITVOERINGSTERMIJN
670 kalenderdagen
Vermoedelijke datum van aanvang van de opdracht: februari 2021 (voorlopige inschatting)

GUNNINGSCRITERIUM
Prijs

INDIENING VAN OFFERTES
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is woensdag 28 oktober 2020 om 11 uur.
De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385439

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.