Raamovereenkomst pool strategische onderhoudsprojecten

Enkele werklieden met helm bij een technische installatie.
links naast tekst
content

Voorwerp van de opdracht

De opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst met een pool van architecten en studiebureaus voor de uitvoering van geïntegreerde technische onderhoudsprojecten en kleine investeringswerken, voor de uitvoering van innovatieve piloottrajecten duurzaamheid en voor het uitschrijven van technische onderhoudsbestekken.

Aanbestedende overheid

De aanbestedende overheid is de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer stad Antwerpen: 0207 500 123

Plaatsingsprocedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling - fase 1

Deelnemen

Uiterste datum voor indiening van de aanvragen tot deelneming is 6 oktober 2021 om 9 uur.

De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417992

Inlichtingen

Matthias Bryssinck
Stad Antwerpen – Gemeenschappelijke Aankoopcentrale
Kantooradres: Francis Wellesplein 1 te 2018 Antwerpen
E-mail: matthias.bryssinck@antwerpen.be
Tel.: 03 338 27 70