fbpx Projectdefinitie katalysator van de innovatieve stadshaven | AG VESPA

Projectdefinitie katalysator van de innovatieve stadshaven

Ruimtelijke verbeelding Kempeneiland © 1010 architecture urbanism
Ruimtelijke verbeelding Kempeneiland © 1010 architecture urbanism
links naast tekst
content

De stad heeft in 2018, naar aanleiding van het herdenken van de relatie tussen stad en haven, een visie ‘innovatieve stadshaven’ opgemaakt. De innovatieve stadshaven behelst een deel van het Eilandje en Steenborgerweert, een gebied in het noorden van Antwerpen tussen de stadskern en het havengebied. Het gebied dat bestaat uit Kempeneiland, Mexico-eiland, Asiadok-Oostkaai en Steenborgerweert werd uitgekozen om opnieuw ruimte voor productie in de stad te voorzien. Het Kempeneiland en het zuidelijke deel van Asiadok-Oostkaai komen in deze visie naar voor om als katalysator de transitie van het gebied op gang te trekken.

Het opzet van deze opdracht is om de concrete transitie van het gebied naar een hotspot van innovatieve maakbedrijvigheid te inspireren en te sturen. Het traject moet inzicht verschaffen in welke rol Antwerpen als investeerder moet opnemen en waar een rol als facilitator door het creëren van een goed investeringsklimaat volstaat. Dat vraagt een beeld van de belangrijke gebiedsbrede infrastructurele investeringen, maar ook een duidelijk ontwikkelingskader met uitnodigende verbeeldingen om bedrijven en investeerders warm te maken.

Beschrijving van de opdracht

De vaste gedeelten van de opdracht zijn:

Programmatorische / financiële analyse en toetsingskader:

  • Portfolio en interviews met relevante bedrijven: inzicht in basisvoorzieningen voor beoogde doelpubliek
  • Vastgoedtechnische analyse: realistisch ontwikkelingskader

Ruimtelijke vertaalslag: verbeelding en transitieproces van het beoogde toekomstperspectief:

  • Ontwerpend onderzoek, ruimtelijk-organisatorisch transitieplan, verbeeldende transitiemomenten, selectie van pilootprojecten

Voor het vast gedeelte wordt een globale prijs verwacht.

Het voorwaardelijke gedeelte van de opdracht is:

  • De begeleiding van de ruimtelijke en programmatorische afweging van specifieke projectvoorstellen in regie als die zich aandienen tijdens het verloop van de opdracht.

Voor het voorwaardelijke gedeelte wordt een regieprijs verwacht van de verschillende inzetbare disciplines. De optie van het voorwaardelijk gedeelte van de opdracht zal in deelprojecten gelicht worden (per specifieke ontwerpvraag).

Deadline en meer info

Deze opdracht gebeurt volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot woensdag 4 september 2019.

Je vindt meer info in de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349283

Contactpersonen