fbpx Ontwerpwedstrijd verruimde museumsite Mayer van den Bergh | AG VESPA

Ontwerpwedstrijd verruimde museumsite Mayer van den Bergh

uitgebreide museumsite Mayer van den Bergh
Uitgebreide museumsite Mayer van den Bergh
links naast tekst
content

In 1904 is het Museum Mayer van den Bergh in de Lange Gasthuisstraat gebouwd voor de collectie van Frits Mayer van den Bergh. Collectiestukken zoals goudlederbehang, lambrisering, kolommen, e.a. zijn geïntegreerd in het interieur van het museum dat in 1986 beschermd werd als monument omwille van zijn historische en artistieke waarde. 

De aangrenzende familiewoning (Hotel Mayer van den Bergh of Hof van Arenberg) heeft tal van verbouwingen gekend, als bank maar ook als districtshuis. De erfgoedwaarde hiervan is beperkt tot de gevels en een beperkt aantal historisch elementen in het interieur.

We zoeken een multidisciplinair ontwerpteam dat een integraal museaal concept voor de verruimde museumsite Mayer van den Bergh uitwerkt.

De site omvat 

  1. het Museum Mayer van den Bergh in de Lange Gasthuisstraat 19 te Antwerpen;  
  2. het aangrenzend pand, Hotel Mayer van den Bergh of Hof van Arenberg, op de hoek van de Lange Gasthuisstraat 21 en de Arenbergstraat 1;  
  3. een nieuw te creëren binnenhof met een beperkte uitbreiding als nieuwbouw.

De kern van de ontwerpopdracht is het evenwichtig en ingetogen uitbouwen van de erfgoedwaarde van het museum in het aangrenzende hoekpand.

  • De publieke museale ruimten zijn gesitueerd in de ruimten met de hoogste erfgoedwaarde en dienen in het hoekpand een gelijkwaardige uitstraling te hebben als in het museum.
  • De scenografie verbindt de oude en de nieuwe ruimten.
  • Het verbeteren van de publieksfaciliteiten is een hoofddoelstelling.

Door de gelijkvloerse, ruime lokettenzaal van het huidige districtshuis te ontpitten en om te vormen tot een groene buitenruimte met een beperkt nieuwbouwvolume worden beide panden (Lange Gasthuisstraat 19 en 21) met elkaar verbonden. 

Heb je interesse om een concept uit te werken? Stel je dan kandidaat voor dinsdag 19 mei 2020.

Meer informatie vind je op https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371161

Met vragen kan je terecht bij Elke Hoendervangers via 03 432 82 32 of elke.hoendervangers@antwerpen.be