fbpx Ontwerpwedstrijd inrichtingsplan Arenawijk Deurne | AG VESPA

Ontwerpwedstrijd inrichtingsplan Arenawijk Deurne

De Arenawijk in Deurne-Zuid © AG VESPA
Sketchup van de Arenawijk in Deurne-Zuid
links naast tekst
content

Eind 2016 gingen de stad Antwerpen en sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen (eigenaar van de sociale woningen in de Arenawijk) in overleg. Het modernistische patrimonium van de Arenawijk was aan renovatie toe. Er was dringend nood aan een integrale ontwikkelingsvisie voor de sociale woningen.

Er bleek ook nood aan andere openbare voorzieningen, zoals onderwijs- en sportinfrastructuur. In nauw overleg met onder andere Onroerend Erfgoed werd onder leiding van de Stadsbouwmeester ontwerpend onderzoek opgestart en dat resulteerde in een plan van aanpak.

We streven naar een groene, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Het plan voor de Arenawijk bestaat uit drie delen:

  • de renovatie van de gebouwen in de zuidrand waar de sociale woningen worden omgevormd tot private woningen
  • de sloop van de gebouwen in de noordrand en de nieuwbouw van sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en een basisschool
  • de herinrichting van de volledige publieke ruimte: paden, groen, speelelementen, …

We zoeken een multidisciplinair ontwerpteam dat dit plan voor de herontwikkeling van de Arenawijk kan uittekenen. De procedure verloopt in 2 delen: in een eerste fase kan eenieder zich kandidaat stellen, waarna 3 ontwerpteams worden geselecteerd om aan de wedstrijdopdracht deel te nemen. Eind 2020 kennen we het ontwerpteam dat het inrichtingsplan zal opmaken.

Wil je graag je schouders zetten onder de vernieuwing van de Arenawijk? Stel je kandidaat voor dinsdag 16 juni om 12 uur.

Meer informatie vind je op https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373637.

Voor meer informatie kan je terecht bij Greet Compeers (greet.compeers@antwerpen.be of 03 432 83 22).