Ontwerpwedstrijd inrichtings- en verkavelingsplan ‘Hof van Mols’, Wilrijk

Projectsite Hof van Mols
Projectsite Hof van Mols
links naast tekst
content

Context

De braakliggende site Hof van Mols in Wilrijk wordt ontwikkeld als residentieel woongebied met een uitgebreid zorgprogramma, kantoren met praktijkruimtes en een groene publieke ruimte. We lanceren daarom een oproep voor ontwerpers voor de opmaak van een inrichtings- en verkavelingsplan voor de site.
 
De projectsite Hof van Mols bevindt zich in Wilrijk tussen de bosdreef Hof van Mols, de L. Mortelmansstraat, de E. Keurvelsstraat en de Boomsesteenweg (A12). Vandaag heeft de braakliggende weide in woongebied een beperkte gebruikswaarde. Het is de ambitie om deze zone kwaliteitsvol te ontwikkelen met een hoofdzakelijk residentieel (zorg)programma, afgestemd op de ruimere omgeving en met een kwalitatieve groene publieke ruimte.

Wonen, zorg en kantoren met praktijkruimtes

Bedoeling is om de nieuwe site aantrekkelijk te maken voor verschillende leeftijdsgroepen met aandacht voor levenslang wonen. Het inrichtingsplan streeft naar een vernieuwend woonconcept dat bestaat uit ongeveer 40 woningen in verschillende woontypes. Dat kan mogelijk gekoppeld worden aan een zorgfunctie zoals bijvoorbeeld co-housing voor 50-plussers of collectief wonen voor mensen met een beperking. Tegelijkertijd wil het Zorgbedrijf Antwerpen er een dienstencentrum en een 60-tal serviceflats voorzien, om een voldoende groot en kwalitatief zorgaanbod aan te bieden in de wijk Valaar.
Ten slotte voorziet het project ook kantoorachtigen, dat zijn geen klassieke kantoren, maar kantoren die zich lenen tot bijvoorbeeld praktijkruimtes. 

Groene publieke ruimte

Het nieuwe woonproject wordt opgebouwd rond een groene publieke ruimte die een belangrijke rol zal spelen om het nieuwe project, de huidige buurt van Valaar en de verschillende voorzieningen in de omgeving te verbinden. Het wordt een kwalitatieve en aantrekkelijke publieke ruimte met routes op maat van fietsers en voetgangers en plaats voor ontmoeting en spel. 

Voorwerp van de opdracht 

Deze opdracht bestaat uit: - Het opmaken van een inrichtingsplan (stedenbouwkundige en landschappelijke visie voor nieuwe bebouwing en publieke ruimte binnen de ruimere bestaande context) - Het opmaken van een verkavelingsplan voor aanvraag van een omgevingsvergunning (detailniveau volgens het “normenboek voor omgevingsvergunningsaanvragen voor het verkavelen van gronden” van het omgevingsloket) 

Deelnemen

Uiterste datum voor indiening van de aanvragen tot deelneming is 5 november 2021.

De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424685#

Inlichtingen

Katrien Mels
AG Vespa
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
E-mail: katrien.mels@antwerpen.be
Tel.: 03 502 14 02