fbpx Ontwerpopdracht voor de restauratie, renovatie en herbestemming van het begijnhof Antwerpen | AG VESPA

Ontwerpopdracht voor de restauratie, renovatie en herbestemming van het begijnhof Antwerpen

Begijnhof Antwerpen
Begijnhof Antwerpen
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Ontwerpopdracht voor de restauratie, renovatie en herbestemming van het begijnhof Antwerpen

KORTE BESCHRIJVING

In kader van het Grond- en Pandenbeleid, probeert AG VESPA antwoord te bieden op volgende uitdagingen: snelle bevolkingsgroei, betaalbare kwalitatieve woningen en veranderende gezinssamenstellingen. De realisatie van goede, betaalbare huurwoningen voor gezinnen in een rustige groene omgeving, komt tegemoet aan één van de meest prangende vragen op de woningmarkt.

Het begijnhof in Antwerpen biedt unieke kansen om dat soort wooneenheden te ontwikkelen. Uit verdere studies moet blijken welke panden geschikt zijn voor welke soort bewoning. Het is de bedoeling om een project te realiseren met een gevarieerd woningaanbod, dat verhuurd wordt aan betaalbare prijzen. De volledige site moet gefaseerd worden gerestaureerd en gerenoveerd.

Het gaat hier om een dubbele opdracht. De eerste deelopdracht bestaat uit het opstellen van een masterplan waarin verschillende deelprojecten bepaald worden. Het masterplan vormt een kader voor verdere ontwikkelingen. Het doel is om een draagvlak te creëren voor een hedendaags programma binnen een site met monumentale waarde. Het vormt de basis voor de concrete projecten. Bij het masterplan verwachten we ook een voorstel van een logische fasering.

De tweede deelopdracht gaat over het verder uitwerken van een architecturaal deelproject, waarbij er een ontwerp gemaakt wordt voor een bouwkundig geheel. In het ontwerp moet een evenwicht gezocht worden tussen de erfgoedwaarde van de panden, de hedendaagse ideeën over woonkwaliteit en de betaalbaarheid van het project. We verwachten dat het hedendaags woonprogramma op een creatieve manier geïntegreerd wordt in de historische panden. Er wordt op zoek gegaan naar een optimale invulling van de panden. Hiervoor wordt er van het team een pragmatische aanpak in het restauratieve aspect verwacht.

Bij gunning wordt er nog geen opdracht voor de volledige site toegekend. De klassieke overeenkomst wordt opgesplitst in een vast en voorwaardelijk gedeelte.

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Liesbet De Vis
T 03 259 28 47
liesbet.devis@antwerpen.be

WIJZE VAN PLAATSING
Mededingingsprocedure met onderhandeling, met Europese bekendmaking

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor diensten

INDIENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de aanvragen tot deelneming is dinsdag 1 september 2020 om 16 uur.
De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380241

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming.