fbpx Ontwerpopdracht voor de restauratie, renovatie en herbestemming van een brandweerkazerne | AG VESPA

Ontwerpopdracht voor de restauratie, renovatie en herbestemming van een brandweerkazerne

Voormalige brandweerkazerne Paleisstraat © AG VESPA
Brandweerkazerne in de Paleisstraat © AG VESPA
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Ontwerpopdracht voor de restauratie, renovatie en herbestemming van de beschermde brandweerkazerne in de Paleisstraat – Bestormingstraat
2018 Antwerpen

KORTE BESCHRIJVING
De brandweerkazerne in de Paleisstraat in Antwerpen dateert van begin 20ste eeuw en is beschermd als monument. Aangezien de brandweer een nieuwe locatie krijgt, werd er besloten om het monument te herbestemmen en te restaureren.
De kandidaat dient te beschikken over sterke ontwerpcapaciteiten.en aandacht te hebben voor de erfgoedwaarden. Het ontwerp moet zowel ontwerpmatig, restauratief als materiaal-technisch kwaliteitsvol zij en waar mogelijk reversibel, met respect voor de bestaande historische en waardevolle context. Het programmatorisch onderzoek maakt deel uit van de opdracht. De ontwerper staat voor een boeiende uitdaging om de volgende aspecten en randvoorwaarden te integreren in het ontwerp en te zorgen voor een goede uitvoering ervan: architecturale kwaliteit, omgang met het waardevolle erfgoed, integreren van nieuwe noden en behoeften en duurzaamheid en dit op een economisch verantwoorde wijze.
Het betreft een architectuuropdracht bestaande uit een vast en een voorwaardelijk gedeelte, aangevuld met: ingenieursopdracht stabiliteit, opdracht technieken, opdracht energiedeskundige, opdracht akoestiek, opdracht restauratie, aanvullende onderzoeken (materiaal-technisch, stratigrafisch, energieaudit etc.).

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Josefien Vandermeulen
T 03 432 83 29
Josefien.vandermeulen@antwerpen.be

WIJZE VAN PLAATSING
Mededingingsprocedure met onderhandeling, met Europese bekendmaking

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor diensten

INDIENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de aanvragen tot deelneming is woensdag 24 juni 2020 om 14.00 uur
De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374781

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming.