fbpx Ontwerpend onderzoek naar ruimtelijk kader, uitwerking en realisatie van een gezinsvriendelijk woonproject | AG VESPA

Ontwerpend onderzoek naar ruimtelijk kader, uitwerking en realisatie van een gezinsvriendelijk woonproject

Bouwblokken B1 en C1 in de Antwerpse Cadixwijk
Bouwblokken B1 en C1 in de Antwerpse Cadixwijk
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Ontwerpend onderzoek naar een ruimtelijk kader en uitwerking en realisatie van een gezinsvriendelijk woonproject in de Antwerpse Cadixwijk.

Het gaat over twee bouwblokken tussen de Kattendijkdok-Oostkaai, Madrasstraat, Vlissingenstraat en Houtdok-Zuidkaai. In het RUP Eilandje gekend als bouwblokken B1 en C1.

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor diensten

AANBESTEDENDE OVERHEID 
AG VESPA 
Paradeplein 25
2018 Antwerpen 
Contactpersoon: Ilse De Ridder
03 502 14 04
ilse.deridder@vespa.antwerpen.be

PLAATSINGSPROCEDURE
Mededingingsprocedure met onderhandeling met Europese bekendmaking

INDIENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de aanvragen tot deelneming is 30 september 2019 om 14 uur
De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/.

LINK NAAR DE OFFICIËLE BEKENDMAKING OP E-NOTIFICATION
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341554

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure kan je contact opnemen met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen moeten via e-mail gesteld worden. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming.