fbpx Ontmantelingswerken van het voormalige sociale woningcomplex 'Fierensblok' en sloop van het hoekgebouw | AG VESPA

Ontmantelingswerken van het voormalige sociale woningcomplex 'Fierensblok' en sloop van het hoekgebouw

Fierensblokken met hoekgebouw

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Ontmantelingswerken van het voormalige sociale woningcomplex 'Fierensblok' en sloop van het hoekgebouw.
Nationalestraat 150-164, Willem Lepelstraat 52-62, Van Craesbeeckstraat 23-31 & 30-40, Kronenburgerstraat 29-41 te 2000 Antwerpen

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Contactpersoon: Niels Liégeois
Niels.liegeois@vespa.antwerpen.be
03 259 11 63

ARCHITECT
Happel Cornelisse Verhoeven / Molenaar&Co
Scheepmakershaven 27A
3011 VA Rotterdam
Nederland
0031 (0) 10 848 1888
info@hcva.nl
anouk@hvca.nl

STUDIEBUREAU
TV BEC & Triconsult
Jubelfeestlaan 51
1080 Brussel
0032 (0)2 424 07 95
christine.biermans@ingenieurs-bec.be

PLAATSINGSPROCEDURE
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

ERKENNING AANNEMER
Categorie: G5 - klasse 2

UITVOERINGSTERMIJN
70 werkdagen

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Gemengde opdracht

GUNNINGSCRITERIA
Prijs

DE UITERSTE DATUM VOOR DE ONTVANGST VAN DE OFFERTES
06/03/2019 om 10.00 uur.

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/.

Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=33…

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen betreffende deze plaatsingsprocedure kan contact worden opgenomen met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen moeten worden gesteld via email.

Geïnteresseerden kunnen over deze opdracht vragen stellen tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.