fbpx Nieuwbouw van een commerciële ruimte en 2 woningen | AG VESPA

Nieuwbouw van een commerciële ruimte en 2 woningen

Render nieuwbouw commerciële ruimte en 2 woningen

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Nieuwbouw van een commerciële ruimte en 2 woningen
Bredabaan 320
2170 Merksem

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Liesbet De Vis
liesbet.devis@vespa.antwerpen.be
03/259.28.47

ARCHITECT
RE-ST architectuurvennootschap
Kersbeekstraat 21/7, 2060 Antwerpen
Contactpersoon: Tim Vekemans
tim@re-st.be
03/345.15.45

WIJZE VAN PLAATSING
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

TYPE OPDRACHT
Werken

GUNNINGSCRITERIA
Prijs

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Gemengde opdracht

ERKENNING AANNEMER
categorie D & klasse 4 (of overeenkomstig de inschrijving)

UITVOERINGSTERMIJN
220 werkdagen

DE UITERSTE DATUM VOOR DE ONTVANGST VAN DE OFFERTES
6 maart 2019 om 14.00 uur.

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=33…

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen betreffende deze plaatsingsprocedure kan contact worden opgenomen met de voormelde contactpersonen.

De inschrijvers kunnen over deze opdracht vragen stellen tot uiterlijk de 10de kalenderdag voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.