fbpx Nieuwbouw ondergrondse buurtparking en vier eengezinswoningen | AG VESPA

Nieuwbouw ondergrondse buurtparking en vier eengezinswoningen

Toekomstbeeld Mellaertsstraat 5-9 © Haerynck Vanmeirhaeghe architecten
Toekomstbeeld Mellaertsstraat 5-9 © Haerynck Vanmeirhaeghe architecten
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Nieuwbouw ondergrondse buurtparking en vier eengezinswoningen in combinatie met ontgravingswerken van bodemverontreiniging.
Mellaertsstraat 5-9, 2140 Borgerhout

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
Contactpersoon: Annelie Hermans
03 259 28 95
annelie.hermans@antwerpen.be

PLAATSINGSPROCEDURE
Mededingingsprocedure met onderhandeling

ERKENNING AANNEMER
categorie D - klasse 6 (of overeenkomstig het offertebedrag)

INDIENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de aanvragen tot deelneming is 6 september 2019 om 11.00 uur.
De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be.

LINK NAAR DE OFFICIËLE BEKENDMAKING OP E-NOTIFICATION
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349309

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neemt u contact op met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen moeten worden gesteld via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming.