Multidisciplinair ontwerpteam Rubenssite

voorgevel kunstenaarswoning
links naast tekst
content

De Rubenssite omvat het Rubenshuis en het onderzoekscentrum Rubenianum, samen met omliggende tuinen en gebouwen. Jaarlijks trekt de site 200.000 bezoekers uit 30 landen. Vanwege de toenemende bezoekersaantallen en de ontoereikende infrastructuur ondergaat de museumsite sinds 2016 een ingrijpende renovatie in verschillende fases. De huidige en laatste fase richt zich op het Rubenshuis, de Hovenierswoning en de Kolvenierssite, inclusief het Kolveniershof en het vroegere Rubenianumgebouw.

Voorwerp van de opdracht

Om het museum toekomstbestendig te maken, zijn slimme ingrepen in het Rubenshuis nodig zonder fundamentele wijzigingen aan het beschermd gebouw. In de routing van het museum is méér ruimte voorzien voor bezoekers en internationale tentoonstellingen. Optimale en duurzame klimaatbeheersing moeten afgestemd worden met een volledige interieur- en exterieurrestauratie. Niet-beschermde delen van het huis bieden kansen voor een lift, verbeterde toegankelijkheid en meer mogelijkheden voor collectiebeheer. 

Een zachte exterieurrestauratie en aanpassingswerken zijn noodzakelijk voor de Hovenierswoning en het Kolveniershof. Het binnenplein van de Kolvenierssite moet tot een grotere buitenruimte met kwalitatieve groenzone omgevormd worden. Daarnaast is het essentieel om creatief, duurzaam en innovatief na te denken over het verkleinen, herbestemmen en/of vernieuwen van het voormalige Rubenianumgebouw en de inkomzone.

gevel van het Rubenianum
rechts van tekst
content

We zijn op zoek naar multidisciplinaire ontwerpteams voor deze architectuuropdracht. 

Locatie

Rubenssite
Wapper 9-13 en Kolveniersstraat 20
2000 Antwerpen

Aanbestedende overheid

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

Type opdracht

Overheidsopdracht voor diensten

Plaatsingsprocedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling, met Europese bekendmaking

Indienen aanvraag tot deelname

De uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen is woensdag 4 september 2024 om 10 uur.
De aanvraag tot deelneming moet elektronisch ingediend worden via e-procurement: www.publicprocurement.be

Alle informatie over de opdracht is terug te vinden via deze rechtstreekse link

Inlichtingen

Voor inlichtingen over deze procedure neem je contact op met Sofie Stevens via sofie.stevens@antwerpen.be