Marktverkenning Stadsschouwburg Antwerpen

s
links naast tekst
content

Voorwerp van de opdracht

We lanceren in opdracht van stad Antwerpen een marktverkenning om te onderzoeken of een publiek-private samenwerking mogelijk is om een nieuwbouwoplossing te realiseren voor de huidige Stadsschouwburg. 

De Stadsschouwburg Antwerpen omvat een ondergrondse parking en drie programmaclusters. Namelijk Grote theaterzaal (2.000 plaatsen) met ondersteunende infrastructuur, 'hetpaleis' (een podiumkunstenhuis voor kinderen en jongeren) en Koninklijke Balletschool Antwerpen. 

De stad Antwerpen wil een oplossing vinden voor 2 van de bestaande programmaclusters, namelijk het programma Grote theaterzaal en ‘hetpaleis’. Het programma van de Koninklijke Balletschool Antwerpen en de ondergrondse parking maken geen deel uit van deze marktverkenning. 

Marktverkenning

Met deze marktverkenning willen we onderzoeken of een publiek-private samenwerking kan opgezet worden voor een nieuwbouwoplossing op de huidige of mogelijk nieuwe locatie. Door in deze fase een marktverkenning te organiseren wil de stad een beter geïnformeerde beslissing kunnen nemen.   

Het huidige programma wordt terug ondergebracht op de site op het Theaterplein, of op een andere locatie. Naast het programma van de grote zaal en het Paleis, kan de combinatie met een aanvullend programma als optie worden onderzocht.

De marktverkenning is vrijblijvend, informatief en niet-bindend. Het opzet is met name om de markt te verkennen en kennis te delen, maar ook mogelijke hindernissen en randvoorwaarden te identificeren. Daarbij willen we met uiteenlopende partijen van gedachten wisselen: handelaars, bouwpartners, ontwerpers, exploitanten, enzovoort. In principe komt iedereen in aanmerking die een relevante opinie heeft over het project.   

ssb

Deelname

In de eerste download op deze pagina, 'Leidraad marktverkenning Stadsschouwburg Antwerpen', staat alle nodige informatie. 

Bijkomende informatie staat in de bijlagen en op het federale platform e-Procurement: www.publicprocurement.be

Vragenlijst

Deelnemen aan de marktverkenning kan door een vragenlijst in te vullen (zie bijlage).

Timing

  • Uiterlijke datum vragen om inlichtingen: maandag 12 augustus 2024
  • Mogelijkheid (geen verplichting) tot plaatsbezoek in groep van de Stadsschouwburg: woensdag 31 juli 2024 om 10 uur. Graag bevestiging van uw aanwezigheid uiterlijk op 30 juli 2024.
  • Ontvangen schriftelijke antwoorden: uiterlijk maandag 16 september 2024 om 12 uur
  • Mogelijkheid tot bijkomende gesprekken: Maandag 23 september (11–14 uur) of woensdag 25 september (9 -13 uur)
  • Eindrapport: 11 oktober 2024 

Contact

Valerie Goorden (projectleider studio Maatschappelijke ontwikkeling) - valerie.goorden@antwerpen.be 

Ann Bogaerts (vastgoedjurist studio Maatschappelijke ontwikkeling) - ann.bogaerts@antwerpen.be