fbpx Inrichtingswerken onthaalzone regiokantoor Noord van Politiezone Antwerpen | AG VESPA

Inrichtingswerken onthaalzone regiokantoor Noord van Politiezone Antwerpen

Onthaal politiekantoor © AG VESPA
Onthaal politiekantoor
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Inrichtingswerken onthaalzone regiokantoor Noord van Politiezone Antwerpen.
Bredabaan 399-403
2170 Merksem            

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Steven Van Durme
T 03 259 21 28
steven.vandurme@antwerpen.be

ARCHITECT
B-architecten / B-Bis
Borgerhoutsestraat 22/01, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Joachim Moens
T 03 302 43 65
joachim.moens@b-bis.be

WIJZE VAN PLAATSING
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOMVB)

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

GUNNINGSCRITERIA
Prijs

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Gemengde opdracht

ERKENNING AANNEMER
categorie D - klasse 3 (of overeenkomstig offertebedrag)

UITVOERINGSTERMIJN
60 werkdagen
De vermoedelijke datum van aanvang van de opdracht (voorlopige inschatting) is januari 2021.

INDIENING VAN DE OFFERTES
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is maandag 6 april om 14 uur.
De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367032

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.