Herontwikkeling van de Droogdokkensite tot een maritieme belevingssite

Droogdokkensite met zicht op de gebouwenclusters en de droogdokken
Gezocht: ontwerpteam voor de Droogdokkensite
links naast tekst
content

AG Vespa en Provincie Antwerpen zoeken via een wedstrijdprocedure (onder voorzitterschap van de Stadsbouwmeester) naar een multidisciplinair ontwerpteam dat de Droogdokkensite ontwikkelt tot een maritieme belevingssite waarbij de identiteit van Antwerpen als havenstad en stad aan de stroom wordt onderstreept.

De gemeenschappelijke ambitie van de Droogdokkensite is een ontmoetingsplek te creëren gericht op beleving van maritiem erfgoed, havenerfgoed en de actuele en toekomstige havendynamiek met als voornaamste doelen behoud van erfgoed en kennisoverdracht en de bezoeker dichter bij de haven en het water te krijgen. 

Deze opdracht bestaat uit 3 delen: de opmaak van een masterplan, een ontwerpopdracht voor zowel de binnen- als de buitenruimte en een faseringsplan.

Deelnemen

De selectieleidraad voor de eerste fase van de ontwerpwedstrijd vind je op de website Public Procurement. De uiterste datum voor de aanvraag tot deelneming is 10 mei om 12 uur. In deze fase worden teams geselecteerd om mee te doen aan de tweede fase, de gunningsfase. Eind 2021 wordt er een ontwerpteam gekozen.