Herontwikkeling stedelijke site Sint-Andriesplaats en Prekersstraat

In de bruisende wijk Sint-Andries bevindt zich tussen de Sint-Andriesplaats en de Prekersstraat een projectgebied van zo’n 3.150m² waar verschillende stedelijke en niet-stedelijke partners rond een bestaand binnengebied activiteiten en diensten organiseren.

Stad Antwerpen investeert in deze locatie omdat een renovatie van de historische maar verouderde gebouwen en infrastructuur zich opdringt.

Er is de ambitie om de activiteiten te versterken en in te zetten op een goede samenwerking tussen de verschillende partners. Daarnaast kan de Sint-Andriesplaats verbonden worden met de achterliggende groenzone aan de Prekersstraat. Deze tweede toegang maakt de site doorwaadbaar, zichtbaarder en toegankelijker.

Sint-Andries 2.0 moet een innovatief, multifunctioneel en inspirerend ontmoetingscentrum voor kinderen, jongeren en buurtbewoners worden. Haar identiteit vertrekt vanuit de wijk, de demografische en stedelijke evoluties, de bijhorende noden en zet de beoogde gebruikers centraal. Sint-Andries 2.0 is een ruimtelijke herontwikkeling van een stedelijke site in het hart van de binnenstad, tot een derde plek, open leeromgeving en creatieve presentatieruimte, waar maximaal wordt ingezet op samenwerking, duurzaamheid en gedeeld ruimtegebruik.

Het gebouw van het cultureel ontmoetingscentrum Costa met de toegang tot de site.
links naast tekst
content

Voorwerp van de opdracht

We zijn op zoek naar een multidisciplinair team (of tijdelijke vereniging) dat de integrale ontwerpopdracht en begeleiding van de bouwwerken voor de herontwikkeling van de site Sint-Andries voor zijn rekening neemt.

De projectlocatie betreft een gebied van zo’n 3.150m², gelegen tussen de Sint-Andriesplaats en de Prekersstraat in Antwerpen. De site omvat verschillende gebouwen en infrastructuren die grenzen aan een binnengebied en aan het omliggende openbaar domein.

De selectieleidraad is terug te vinden op https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451115

Uiterste datum indienen aanvragen tot deelneming

Uw aanvraag tot deelneming moet ten laatste dinsdag 6 september 2022 om 13 uur elektronisch ingediend worden via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be 

Indienen op papier of per e-mail is niet toegestaan. Laattijdige aanvragen tot deelneming worden niet aanvaard.

Type opdracht

Overheidsopdracht voor diensten

Aanbestedende overheid

AG Vespa
Contactpersoon: Dries Knaepkens
dries.knaepkens@antwerpen.be