Design, Build and Maintenance-opdracht voor Technische Cluster Noord

Luchtfoto van de site Technische Cluster Noord
links naast tekst
content

Context

Stad Antwerpen wenst een nieuwe centrale werkplaats in het noorden van de stad te realiseren.

Dagelijks werken er logistieke medewerkers aan het beeld van onze stad. Zij onderhouden parken en wegen, ondersteunen talrijke evenementen, halen huisvuil op, enz. Deze medewerkers zorgen er mee voor dat de stad Antwerpen een aangename, aantrekkelijke leefomgeving is en blijft voor alle bewoners en bezoekers.

Deze medewerkers krijgen een nieuwe uitvalsbasis in het noordelijk deel van de stad. Als site is een deel van de Havanasite gekozen. Een aantal bestaande loodsen maken plaats voor een nieuwbouw. Er worden verschillende technische diensten ondergebracht in het nieuwe gebouw Technische Cluster Noord. Er worden ongeveer 600 stadsmedewerkers tewerkgesteld. Een aantal specifieke ruimtetypes kunnen we groeperen onder: magazijn (binnen en buitenopslag), facilitaire ruimtes, werkplaats voor voertuigen, kantoorruimte en parkeerterrein.

AG Vespa treedt op als gedelegeerd bouwheer. De verschillende technische diensten van de stad zullen de eindgebruikers van het gebouw zijn. Het project wordt gerealiseerd door middel van een Design, Build and Maintenance-opdracht.

Het voorwerp van deze opdracht betreft aldus het ontwerpen, bouwen en het onderhouden van de gebouwtechnieken van het project Technische Cluster Noord. Het totaal geraamde investeringsbudget voor de opdracht bedraagt 50.7 miljoen euro.

Met de publicatie van de selectieleidraad trachten we de meest geschikte kandidaat te vinden om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Op basis van de ingediende kandidaturen, worden er begin 2022 een aantal kandidaten geselecteerd die een offerte mogen indienen. Het is de bedoeling om in 2023 te gunnen en het gebouw op te leveren tegen het einde van 2026.

Link naar de officiële bekendmaking: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427951

Aanbestedende overheid

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

Contactpersoon: Laurien Pinxten
laurien.pinxten@antwerpen.be

De af te breken loodsen op de Havanasite