Design and Build-opdracht Technische Cluster Noord

Havanasite
Havanasite
links naast tekst
content

Voorwerp van de opdracht

Design and Build-opdracht Technische Cluster Noord.

Korte beschrijving

Stad Antwerpen wenst een nieuwe centrale werkplaats in het noorden van de stad Antwerpen te realiseren. Als site wordt er gekozen voor een deel van de Havanasite. Een aantal bestaande loodsen worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw. Er worden verschillende technische diensten ondergebracht in het gebouw.

AG VESPA treedt op als gedelegeerd bouwheer. De verschillende technische diensten van de stad zullen de eindgebruikers van het gebouw zijn. Het project wordt gerealiseerd door middel van een Design and Build-opdracht.

We maken deze opdracht alvast bekend door een vooraankondiging. De projectdefinitie in de officiële bekendmaking, geeft wat meer uitleg over de opdracht. De publicatie van de selectieleidraad is voorzien voor eind oktober/begin november 2020.

Link naar de officiële bekendmaking:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391403-2020:TEXT:NL:HTML

Aanbestedende overheid

AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Laurien Pinxten
T 03 432 82 53
laurien.pinxten@antwerpen.be