Concessiehouder gezocht voor zwembad en waterrecreatie in het Bonapartedok

De stad wil graag de band van de Antwerpenaar met het water aanhalen. Door het openstellen van een deel van het Bonapartedok voor waterrecreatie creëert ze daar een nieuwe plek voor. Bewoners en bezoekers zullen er in een familiaal kader van het water kunnen genieten, met respect voor de leefbaarheid en de buurt.

Bonapartedok
Bonapartedok © Victoriano Moreno
links naast tekst
content

Onderwerp

De concessiehouder zal naast een zwemvoorziening ook andere sport- en recreatieactiviteiten kunnen aanbieden, zoals bijvoorbeeld de verhuur van kajakken, pedalo’s, suppen (peddelsurfen), yoga…

Vorm

De stad Antwerpen heeft voor de realisatie van deze ambitie een concessie voor werken uitgeschreven. De concessiehouder zal instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van het project.

Uiterste datum indienen aanvragen tot deelneming

Donderdag 15 september 2022 om 12 uur. Meer details in de selectieleidraad onderaan of op de website van e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450478

Contact

Julie De Pauw
julie.depauw@antwerpen.be 
03 432 83 18

Esther Franssens (4-7 juli en 1-19 augustus)
Esther.franssens@antwerpen.be
03 432 57 91

Voor nautische vragen:

Werner Weijts
Havenmeester stad Antwerpen
Werner.weijts@antwerpen.be
03 338 95 44

Adres

Bonapartedok
2000 Antwerpen