fbpx Bouwen van een nieuwe kleuterschool ‘De Bever’ en een wijkafdeling Academie Deurne (DKO) | AG VESPA

Bouwen van een nieuwe kleuterschool ‘De Bever’ en een wijkafdeling Academie Deurne (DKO)

Kleuterschool De Bever en wijkafdeling Academie Deurne
Toekomstbeeld kleuterschool De Bever en wijkafdeling Academie Deurne (DKO)
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Bouwen van een nieuwe kleuterschool ‘De Bever’ en een wijkafdeling Academie Deurne (DKO)
Van Duyststraat 246-248
2100 Deurne

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Silvia Mertens
T 03 259 28 59
silvia.mertens@antwerpen.be

ARCHITECT
Collectief Noord architecten
Lange Beeldekensstraat 104B, 2060 Antwerpen
Contactpersoon: Christopher Paesbrugghe
T 03 271 11 64 of GSM 0496 54 30 18
christopher@collectiefnoord.be

WIJZE VAN PLAATSING
Openbare procedure met Europese bekendmaking

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

GUNNINGSCRITERIA
Prijs

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Gemengde opdracht

ERKENNING AANNEMER
Categorie D - klasse 8 (of overeenkomstig offertebedrag)

UITVOERINGSTERMIJN
De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in kalenderdagen met vaste einddatum; nl. de voorlopige oplevering wordt vast gelegd op 6 oktober 2022. De ingebruikname van het gebouw is voorzien op 5 november 2022. Vermoedelijke datum van aanvang van de opdracht: 30 november 2020 (voorlopige inschatting).

INDIENING VAN DE OFFERTES
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is woensdag 24 juni 2020 om 11 uur.
De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371280

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.