fbpx Bouwen van een kleuterschool en een wijkafdeling Academie Deurne | AG VESPA

Bouwen van een kleuterschool en een wijkafdeling Academie Deurne

Toekomstbeeld kleuterschool De Bever
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Bouwen van een nieuwe kleuterschool ‘De Bever’ en een wijkafdeling Academie Deurne (DKO)
Van Duyststraat 246-248
2100 Deurne

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Silvia Mertens
T 03 259 28 59
silvia.mertens@antwerpen.be

ARCHITECT
Collectief Noord architecten
Lange Beeldekensstraat 104B, 2060 Antwerpen
Contactpersoon: Christopher Paesbrugghe
T 03 271 11 64
christopher@collectiefnoord.be

WIJZE VAN PLAATSING
Openbare procedure met Europese bekendmaking

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

GUNNINGSCRITERIA
Meerdere gunningscriteria (beste prijs-kwaliteitsverhouding)

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Gemengde opdracht

ERKENNING AANNEMER
categorie D - klasse 7 (of overeenkomstig offertebedrag)

UITVOERINGSTERMIJN
De uitvoeringstermijn is een gunningscriterium
Vermoedelijke datum van aanvang van de opdracht: 01 07 2020

INDIENING VAN DE OFFERTES
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is maandag 27 januari 2020 om 11 uur.
De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359694

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen stelt u via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum van ontvangst van de offertes.