Beveiliging politiekantoren Antwerpen

Noorderlaan kogelwerend schrijnwerk

VOORWERP VAN DE OPDRACHT:

Beveiliging Politiekantoren Antwerpen op volgende locaties:

  •     Statiestraat 44, 2600 Berchem
  •     Kristus Koningplein 15, 2180 Ekeren
  •     St. Bernardsesteenweg 111, 2020 Antwerpen
  •     Handelsstraat 101, 2060 Antwerpen
  •     Kioskplaats 29, 2660 Hoboken
  •     Turnhoutsebaan 350, 2140 Borgerhout
  •     Junostraat 27-29, 2600 Berchem
  •     Unolaan 2, 2100 Deurne

 

TYPE OPDRACHT:

Overheidsopdracht voor werken

 

AANBESTEDENDE OVERHEID:

AG VESPA
Contactpersoon: Katelijne Uytdenhouwen
katelijne.uytdenhouwen@vespa.antwerpen.be
T 0498 61 49 45

 

ARCHITECT / ONTWERPER:

Tractebel Engineering nv
Contactpersoon: Nicole Akkermans
nicole.akkermans@tractebel-engie.com
T 011 28 86 34

 

PLAATSINGSPROCEDURE:

Openbare procedure

 

ERKENNING AANNEMER:

Categorie: D20 en klasse 4 (of overeenkomstig het offertebedrag).

 

UITVOERINGSTERMIJN:

Einddatum 01/12/2019

 

WIJZE VAN PRIJSBEPALING:

Gemengde opdracht

 

GUNNINGSCRITERIA:

Meerdere gunningscriteria

 

DE UITERSTE DATUM VOOR DE ONTVANGST VAN DE OFFERTES:

20 december 2018 om 10.00 uur

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/.
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=32…

 

INLICHTINGEN:

Voor inlichtingen betreffende deze plaatsingsprocedure kan contact worden opgenomen
met de voormelde contactpersoon.

De inschrijvers kunnen over deze opdracht vragen stellen tot uiterlijk de 10de
kalenderdag voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.