Afwerken van 4 nieuwbouw eengezinswoningen

Toekomstbeeld voorgevel Lange Beeldekensstraat 245-247 © KOMAAN! architecten
Toekomstbeeld voorgevel Lange Beeldekensstraat 245-247 in Antwerpen-Noord © KOMAAN! architecten
links naast tekst
content

Voorwerp van de opdracht

Afwerken van 4 nieuwbouw eengezinswoningen

Korte beschrijving

De opdracht bestaat er voor 2 percelen in om het reeds deels uitgevoerde project verder af te werken.
Perceel 1: afwerken 2 woningen Langstraat 91 en 99, 2140 Borgerhout
Perceel 2: afwerken 2 woningen Lange Beeldekensstraat 245-247, 2060 Antwerpen

Aanbestedende overheid

AG Vespa
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Zoë Hemmerijckx
T 03 502 14 19
zoe.hemmerijckx@antwerpen.be

 

Toekomstbeeld gevels Langstraat 91 en 99 © Lezze Architecten
Toekomstbeeld voorgevel Langstraat 91 en 99 in Borgerhout © Lezze Architecten
links naast tekst
content

Architect

Perceel 1:
Lezze architecten bvba
Noeveren 257a, 2850 Boom
Contactpersoon: Roland Piffet
T 03 448 30 05
info@lezze.be

Perceel 2:
KOMAAN!architecten
Klauwaardsstraat 16, 2600 Berchem
Contactpersoon: Olivier Roels
T 0485 63 83 14
olivier@komaanarchitecten.be

Wijze van plaatsing

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOMVB)

Type opdracht

Overheidsopdracht voor werken

Erkenning aannemer

Perceel 1: categorie D - klasse 3 (of overeenkomstig offertebedrag)
Perceel 2: categorie D - klasse 2 (of overeenkomstig offertebedrag)

Uitvoeringstermijn

Perceel 1: 120 werkdagen
Perceel 2: 120 werkdagen
Vermoedelijke datum van aanvang van de opdracht: 1 mei 2021 (voorlopige inschatting)

Gunningscriterium

Prijs

Indiening van offertes

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is dinsdag 30 maart 2021 om 11 uur.

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/

De inschrijvers kunnen een offerte indienen voor één of beide percelen.

Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=400985

Inlichtingen

Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG Vespa. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.