fbpx Afbraak van bestaande bebouwing en realisatie 7 nieuwbouwwooneenheden in CLT | AG VESPA

Afbraak van bestaande bebouwing en realisatie 7 nieuwbouwwooneenheden in CLT

Toekomstbeeld gevel Lange Beeldekensstraat 74 - 78 © Dierendonckblancke architecten

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Afbraak van bestaande bebouwing en realisatie 7 nieuwbouwwooneenheden in CLT.

LOCATIE WERKEN
Lange Beeldekensstraat 74-78 en Greinstraat 30
2060 Antwerpen

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
Contactpersoon: Zoë Hemmerijckx
zoe.hemmerijckx@antwerpen.be
+32 (0)3 502 14 19

ARCHITECT
Dierendonckblancke Architecten bvba
Nederkouter 111
9000 Gent
Contactpersoon: Maarten Thys
maarten@dierendonckblancke.eu
+32 (0)9 225 16 64

PLAATSINGSPROCEDURE
Mededingingsprocedure met onderhandeling

ERKENNING AANNEMER
Categorie: D - klasse: 5 (overeenkomstig het offertebedrag).

UITVOERINGSTERMIJN
300 werkdagen

DE UITERSTE DATUM VOOR DE ONTVANGST VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING
11 juni 2019 om 11 uur

De aanvraag tot deelneming moet elektronisch worden ingediend via e-tendering:
https://eten.publicprocurement.be/.

LINK NAAR DE OFFICIËLE BEKENDMAKING OP E-NOTIFICATION
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=340985

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen betreffende deze plaatsingsprocedure kan contact worden opgenomen met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen moeten worden gesteld via e-mail.

Geïnteresseerden kunnen over deze opdracht vragen stellen tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming.