fbpx Afbraak en nieuwbouw van kleuter- en lagere school De Zwaantjes | AG VESPA

Afbraak en nieuwbouw van kleuter- en lagere school De Zwaantjes

Toekomstbeeld basisschool De Zwaantjes Hoboken © META architectuurbureau BVBA
Toekomstbeeld basisschool De Zwaantjes Hoboken © META architectuurbureau BVBA
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Afbraak en nieuwbouw van kleuter- en lagere school ‘De Zwaantjes’
Krugerstraat 26
2660 Hoboken       

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Pim de Vroomen
T 03 502 14 16
pim.devroomen@antwerpen.be

ARCHITECT
META architectuurbureau bvba
Grote Kraaiwijk 3, 2000 Antwerpen
Contactpersoon: Marian Beschoner
T 03 213 51 69
marian.beschoner@meta.be

WIJZE VAN PLAATSING
Openbare procedure

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

GUNNINGSCRITERIA
Prijs

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Gemengde opdracht

ERKENNING AANNEMER
categorie D - klasse 7 (of overeenkomstig offertebedrag)

UITVOERINGSTERMIJN
270 werkdagen
De vermoedelijke datum van aanvang van de opdracht (voorlopige inschatting) is 1 oktober 2020.

INDIENING VAN DE OFFERTES
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is dinsdag 26 mei om 13 uur.
De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369390

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.