Afbraak bestaande woningen met behoud van de voorgevels & hernieuwbouw woningen

Schets van een doorsnede van de gebouwen aan de Olijftakstraat 26-30 na renovatie
Schets doorsnede Olijftakstraat 26-28-30 © FELT architecture & design
links naast tekst
content

Voorwerp van de opdracht

Afbraak bestaande woningen met behoud van de voorgevels & hernieuwbouw woningen
Olijftakstraat 26-28-30
2060 Antwerpen

Korte beschrijving

De 3 bestaande woningen worden afgebroken, op de voorgevels na. Deze blijven behouden en worden gerenoveerd. Achter de voorgevels zullen 3 nieuwbouw eengezinswoningen uitgevoerd worden.

Aanbestedende overheid

AG Vespa
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
Contactpersoon: Ilse De Ridder
T 03 502 14 04
ilse.deridder@antwerpen.be

Architect

FELT architecture & design bvba
Forelstraat 55b, 9000 Gent
Contactpersoon: Marie Lafosse
T 0474 22 54 51
marie@felt.works 

Wijze van plaatsing

Openbare procedure

Type opdracht

Overheidsopdracht voor werken

Erkenning aannemer

categorie D - klasse 4 (of overeenkomstig offertebedrag)

Uitvoeringstermijn

270 werkdagen

Gunningscriterium

Prijs

Indienen van offertes

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is maandag 22 februari 2021 om 14 uur.
De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/
Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394987

Inlichtingen

Voor inlichtingen over deze plaatsingsprocedure neem je contact op met de voormelde contactpersoon van AG Vespa. Vragen stel je via e-mail. Dat kan tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.