Volgende stap in herbestemming Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout

Vandaag heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois de erfgoedsubsidies voor de herbestemming van de Sint-Jan Evangelistkerk (‘de Peperbus’) in Borgerhout ondertekend. Daarmee komt de herbestemming van het kerkgebouw opnieuw een stap dichterbij. Een volgende mijlpaal is de aankoop door de stad. Ook de integratie van de openbare bibliotheek van het district Borgerhout in het project is formeel goedgekeurd. Vanuit AG VESPA volgen we het project voor de stad op.

De Sint-Jan-Evangelistkerk in Borgerhout is een bekend zicht in het district. De grote neoromaanse kerk uit 1887-1890 is beschermd als monument.

Na een marktverkenning in het najaar van 2017 en een open oproep begin 2018 werd UNIZO Provincie Antwerpen vzw geselecteerd om de kerk een nieuwe bestemming te geven. De organisatie zal er in de nabije toekomst haar kantoren onderbrengen en wil er een toonaangevende ondernemershub met coworkingplaatsen en horeca creëren, die als hefboom en katalysator moet dienen voor Borgerhout.

AG VESPA bereidt momenteel de aankoop van de kerk, die nu nog eigendom is van de kerkfabriek, door de stad voor. Daarna kan UNIZO Provincie Antwerpen vzw erfpachthouder worden van de kerk gedurende 49 jaar. UNIZO Provincie Antwerpen vzw zal de volledige renovatie, restauratie en inrichting van de kerk op zich nemen.

Openbare bibliotheek

Het college heeft gisteren ook het voorstel voor de integratie van de openbare bibliotheek van het district Borgerhout in de kerk goedgekeurd. De bibliotheek met verschillende leeshoeken wordt ingeplant op het gelijkvloers in het middenschip van de kerk en geïntegreerd in het grotere geheel van de werking van de Peperbus. Een definitief voorstel voor de bibliotheek volgt wanneer de plannen voor de volledige herbestemming van de Peperbus concreet zijn.

Kerkenplan

De Sint-Jan-Evangelistkerk of Peperbus is de eerste kerk in een reeks van kerken in Antwerpen die herbestemd wordt. Deze herbestemmingen maken deel uit van het kerkenplan dat de stad Antwerpen heeft uitgetekend. Er wordt met verschillende partners samengewerkt hiervoor. Op die manier krijgen de kerken opnieuw een gemeenschapsfunctie en zal de toegankelijkheid voor de inwoners groter worden.

Chronologie van het project

  • Oktober 2016: de gemeenteraad keurt met het Parochiekerkenplan de langetermijnvisie voor parochiekerken goed. Daarin wordt beslist om voor een volledige herbestemming van de Sint-Jan-Evangelistkerk te gaan.
  • Juli 2017: AG VESPA krijgt de opdracht een marktbevraging te organiseren voor de herbestemming van de kerk, een oproep te lanceren en de stuurgroep ter beoordeling van de voorstellen te begeleiden zodat aansluitend de geselecteerde voorstellen aan het college en het bisdom kunnen voorgelegd worden.
  • Oktober 2017: AG VESPA lanceert in opdracht van de kerkraad, het bisdom en de stad Antwerpen een oproep waarbij het de markt verkent over ideeën rond de herbestemmingsmogelijkheden van de Sint-Jan-Evangelistkerk.
  • December 2017 – januari 2018: tot 15 december 2017 konden geïnteresseerden een voorstel tot herbestemming bezorgen. AG VESPA ontving zeven zeer diverse voorstellen tot herbestemming gaande van een commerciële invulling, kantoren, recreatie en educatie tot een mix van functies. De buurt en de publieke toegankelijkheid van het gebouw vormden de rode draad in alle voorstellen. De kerkraad en het college keuren een open oproep voor de selectie van een kandidaat voor een erfpachtrecht op de Sint-Jan-Evangelistkerk goed, die in januari 2018 gelanceerd werd.
  • Februari 2018: AG VESPA ontvangt twee kandidaatstellingen, waarbij UNIZO Provincie Antwerpen vzw de hoogste totaalscore haalde. De organisatie werd geselecteerd als kandidaat voor het voeren van verdere onderhandelingen over de erfpachtovereenkomst en kreeg een onderzoeksperiode van zes maanden. De beoordelingscommissie vroeg uitdrukkelijk om tijdens de onderzoeksperiode in te zetten op de buurt en op mobiliteit. De kerkraad beslist om het advies van de beoordelingscommissie te volgen.
  • September 2018: het college keurt principieel goed om de openbare bibliotheek van Borgerhout in de Peperbus onder te brengen, op voorwaarde dat er een akkoord is over de ruimtelijke, financiële en juridische randvoorwaarden.
  • Eind september 2018: de laatste mis in de Peperbus vindt plaats.
  • September 2018 – mei 2019: Unizo Provincie Antwerpen vzw werkt samen met de stad, onroerend erfgoed Vlaanderen, de Vlaamse Erfgoedkluis, Participatiemaatschappij Vlaanderen en het consortium FVWW architecten en Origin volop aan het definitieve ontwerp van de Peperbus.

Gerelateerd

Winnend ontwerp Sint-Jan-Evangelistkerk © FVWW architecten en Origin
Project

Sint-Jan-Evangelistkerk

Publieke gebouwen

In opdracht van de stad en het bisdom Antwerpen en op vraag van de plaatselijke kerkraad gaan we op zoek naar een kandidaat voor een nieuwe bestemming voor ‘de Peperbus’ in Borgerhout.