Start voorbereidende werken bouw brandweerkazerne en kantoren hoek Singel en Kielsevest

Voor Brandweer Zone Antwerpen bouwen we een nieuwe brandweerkazerne op de hoek van de Kielsevest en de Singel (R10) ter vervanging van de oude kazerne in de Paleisstraat. Het gebouw met groendaken en daktuin krijgt ook kantoren bestemd voor verhuur, een bijhorende ondergrondse parking en een commerciële ruimte. 

De bouw hiervan start ten vroegste in het voorjaar van 2022. Maar in de aanloop daar naartoe vinden er al enkele voorbereidende werken plaats, die eerder al vergund werden. 

  • In de tweede helft van december 2021 en begin januari zal een aannemer het struikgewas en de bebossing op het terrein verwijderen. 
  • In het voorjaar van 2022 worden de twee leegstaande officierswoningen afgebroken. Ze werden in samenspraak met monumentenzorg uitvoerig gedocumenteerd in een cultuurhistorische studie.  

Gerelateerd

Straatbeeld ontwerp brandweerkazerne Zuid
Project

​​​​​​​Brandweerkazerne Zuid

Commercieel vastgoed, Publieke gebouwen

We bouwen een nieuw kazerne voor brandweer Zuid. Met ook kantoren voor verhuur, een ondergrondse parking en een commerciële ruimte.