Nieuw sociaal centrum in Antwerpen-Noord

In een sociaal centrum kan iedereen terecht met hulpvragen. Het kan gaan om financiële steun bij medische kosten of schulden, psychologische hulp, een huurwaarborg die men niet zelf kan betalen of een leefloon. Momenteel telt postcode 2060 drie sociale centra: Dam, Seefhoek en Vondel. Het Centraal Onthaalbureau, het loket waar nieuwkomers terecht kunnen, bevindt zich dan weer in de Coeveltstraat in Deurne. Al deze diensten worden geclusterd en ondergebracht in een nieuw centrum. De dagopvang voor daklozen die momenteel gebruik maakt van het gebouw blijft tot dit najaar. Nadien zal hij verhuizen naar een andere locatie in de stad.

Site met erfgoedwaarde

Het nieuwe centrum komt op het perceel dat loopt van de Kerkstraat 45 tot de Constitutiestraat 95, met een stuk renovatie en een stuk afbraak en nieuwbouw.

Op die site werd in 1907 een magazijn met bijgebouwen opgetrokken dat door de jaren heen heringericht, uitgebreid en aangepast werd als autoherstelplaats, handelsfoor, grootwarenhuis, garage met showroom en campus van Karel de Grote Hogeschool. De site heeft een hoge erfgoedwaarde. Hierbij is voornamelijk de markthal met zijn monumentale trap bepalend, aangezien er slechts twee overdekte marktstructuren bewaard zijn gebleven in Antwerpen.

In samenspraak met het team Stadsbouwmeester ging AG Vespa op zoek naar een geschikte ontwerper. Via de wedstrijdpool architectuuropdrachten kwam META Architectuurbureau bvba als beste uit de bus. Het gekozen ontwerp legt het accent op het behouden van een deel van de huidige structuur met de achterliggende voormalige markthal.

De bouwwerken starten eind 2021 en als alles vlot loopt zullen de verschillende diensten er begin 2024 hun intrek nemen.

ontwerp van het interieur met trap en meerdere tafels en stoelen.
rechts van tekst
content

Indeling

Kant Kerkstraat

De bezoeker zal het gebouw betreden langs de zijde van de Kerkstraat, waar onder andere het onthaal, de snelloketten en een publieke koffiebar komen. De markthal met zijn monumentale trap blijft behouden en wordt een kwalitatieve werk- en ontvangstplek voor de verschillende sociale diensten. Het centrale atrium wordt een groene patio van 117 vierkante meter. Op de begane grond en eerste verdieping bevinden zich semi-publieke en veilige gesprekruimtes, op de bovenste verdieping de personeelsruimtes. De kelder herbergt een ruime fietsenstalling voor het personeel.

ontwerptekening van de nieuwbouw met 4 bouwlagen en een doorgang naar de publieke tuin.
links naast tekst
content

Kant Constitutiestraat

De huidige bebouwing in de Constitutiestraat verdwijnt en er komt een nieuwbouwvolume in de plaats. Hierin zijn een refter, vergaderruimtes en een leslokaal terug te vinden. Deze ruimtes kunnen onafhankelijk van de markthal functioneren en gehuurd worden door buurtbewoners en verenigingen.

Kunstenaar Filip Dujardin ontwerpt een concept voor kunstintegratie op de nieuwe site, met als thema ‘samenkomen’.

Publieke binnentuin

Tussen het nieuwe gebouw in de Constitutiestraat en de markthal komt een publieke binnentuin van 675 m². De nieuwbouw is ontworpen als poortgebouw zodat deze nieuwe groene plek gemakkelijk bereikbaar zal zijn voor de buurtbewoners.

Ontwerptekening van nieuwe binnentuin tussen de twee panden.