Een nieuwe toekomst voor het Begijnhof

De komende 65 jaar zal AG VESPA het Antwerpse Begijnhof in erfpacht nemen. We zullen de site opnieuw in ere herstellen door er een duurzaam woonproject te realiseren. Bedoeling is om op de site betaalbare huurwoningen aan te bieden voor gezinnen alsook het historische erfgoed hoogwaardig te restaureren.

Het Antwerpse Begijnhof, opgericht in 1545, is gelegen op de kruising tussen de Rodestraat, Ossenmarkt, Italiëlei en Paardenmarkt. De site kenmerkt zich door 47 wooneenheden waarvan het grootste deel rond een centrale binnentuin ligt.

De oudste delen van het Begijnhof zijn bijna 500 jaar oud. De meest recente restauratie dateert uit de jaren 80. Dat maakt dat het Begijnhof intussen weer toe is aan een opknapbeurt. Om hen hier in bij te staan, ging Bisdom Antwerpen op zoek naar een geschikte partner. Vanaf 1 maart 2020 neemt AG VESPA de begijnhofsite voor de komende 65 jaar in erfpacht. Deze erfpachtovereenkomst is inclusief de Sint-Catharinakerk, de wegenissen rond het plein en de steeg.

Bisdom Antwerpen en AG VESPA vonden elkaar in het streven naar betaalbaar wonen in de binnenstad. Voor ons is het daarnaast belangrijk dat de kapel blijft dienen voor de eredienst en dat de site hoogwaardig wordt gerestaureerd.

Betaalbaar wonen
De komende jaren zal AG VESPA op de site betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen realiseren voor gezinnen, midden in een rustige en groene omgeving. Met dit nieuwe aanbod wordt ingespeeld op de snelle bevolkingsgroei, de veranderende gezinssamenstellingen en de nijpende vraag naar betaalbaar huren in de Antwerpse binnenstad.

Gefaseerde restauratie
Het ‘Beheersplan Begijnhof Antwerpen’ dat in samenspraak met Onroerend Erfgoed werd opgemaakt, zal dienen als leidraad. De werken zullen worden uitgevoerd over een periode van maximaal 15 jaar. Daarbij zal worden gewerkt in verschillende fases. Zo zullen eerst de leegstaande gebouwen worden aangepakt. Van daaruit worden de werken stelselmatig opgeschoven zodat heel de site onder handen kan genomen worden. Dit geeft de huidige bewoners de kans om nog enkele jaren in hun woning te blijven.

Volgende stappen
De werken zullen vermoedelijk starten in 2023-2024. Voordat de werken kunnen starten, moeten nog volgende stappen ondernomen worden:

  • opmaken van een bouwhistorische studie;
  • aanstellen architect/ontwerp;
  • goedkeuring ontwerp;
  • aanvraag vergunningen en premies;
  • aanstellen van aannemer.

Gerelateerd

Toekomstbeeld Fierensblokken
Project

Fierensblokken

Wonen

De Fierensblokken in de Sint-Andrieswijk worden gerenoveerd en omgevormd tot 122 betaalbare wooneenheden en 8 commerciële ruimtes.