fbpx Nieuwbouw van een gezinswoning | AG VESPA

Nieuwbouw van een gezinswoning

Snede woning Lavendelstraat 4 © KOMAAN!architecten
Snede woning Lavendelstraat 4 © KOMAAN!architecten
links naast tekst
content

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Nieuwbouw woning, Lavendelstraat 4 te 2060 Antwerpen

 

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

 

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

Contactpersoon: Julie Delanoye
03 432 83 28
julie.delanoye@antwerpen.be

 

ARCHITECT
KOMAAN!architecten
Grote Steenweg 125
2600 Berchem

Contactpersoon: Katrien Van Doren
katrien@komaanarchitecten.be
0473 93 17 78

 

PLAATSINGSPROCEDURE
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

 

GUNNINGSCRITERIUM
prijs

ERKENNING AANNEMER
categorie D - klasse 3 (of overeenkomstig het offertebedrag)

 

UITVOERINGSTERMIJN
220 werkdagen

 

INDIENING VAN DE OFFERTES
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is 4 september 2019 om 14.00 uur.
De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/.

LINK NAAR DE OFFICIËLE BEKENDMAKING OP E-NOTIFICATION:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=34…

 

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen betreffende deze plaatsingsprocedure kan contact worden opgenomen met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen moeten worden gesteld via e-mail.

Geïnteresseerden kunnen over deze opdracht vragen stellen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.