fbpx Nieuwbouw van een commerciële ruimte en 2 woningen | AG VESPA

Nieuwbouw van een commerciële ruimte en 2 woningen

Bredabaan 320 - commerciële ruimte en 2 woningen

VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Nieuwbouw van een commerciële ruimte en 2 woningen

LOCATIE WERKEN
Bredabaan 320 te 2170 Merksem

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
Contactpersoon: Dorith Govaerts
dorith.govaerts@antwerpen.be
+32 (0)3 259 21 52

ARCHITECT
RE-ST architectuurvennootschap
Kersbeekstraat 21/7
2060 Antwerpen
Contactpersoon: Tim Vekemans
tim@re-st.be
+32 (0)3 345 15 45

PLAATSINGSPROCEDURE
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

GUNNINGSCRITERIUM
prijs

ERKENNING AANNEMER
categorie D - klasse 4 (of overeenkomstig het offertebedrag)

UITVOERINGSTERMIJN
220 werkdagen

INDIENING VAN DE OFFERTES
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is 9 september 2019 om 14.00 uur.

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering:
https://eten.publicprocurement.be/.

LINK NAAR DE OFFICIËLE BEKENDMAKING OP E-NOTIFICATION
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=34…

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen betreffende deze plaatsingsprocedure kan contact worden opgenomen met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen moeten worden gesteld via e-mail.

Geïnteresseerden kunnen over deze opdracht vragen stellen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.