fbpx Herbestemming en restauratie Loodswezen en boeienloods | AG VESPA

Herbestemming en restauratie Loodswezen en boeienloods

Het Loodswezen en de boeienloods zijn met hun kenmerkende gevel historische bakens in de skyline van Antwerpen maar beantwoorden niet langer aan de hedendaagse comforteisen. Met deze marktbevraging wil AG VESPA een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de interesse op de markt voor dit project.

De herbestemming kadert in het masterplan Scheldekaaien dat voornamelijk inzet op het versterken van de band tussen de stad en de Schelde. AG VESPA staat in voor de regie van het totaalproject op deze site dat loopt vanaf het Bonapartedok tot aan het Noorderterras.

Toetsen naar ambities

AG VESPA onderzoekt in deze bevraging de piste om een erfpachtovereenkomst af te sluiten voor een looptijd van 50 jaar en wil aftoetsen in welke mate een herbestemming en restauratie kunnen voldoen aan een aantal ambities.

Zo zouden de invulling van de boeienloods en minstens het soubassementĀ van het Loodswezen een publieke of publieksgerichte invulling moeten krijgen. De invulling van de bovenste verdiepingen vanĀ  het Loodswezen zijn dan weer vrij te bepalen, met uitzondering voor wonen. Daarnaast is het belangrijk dat het Loodswezen en de boeienloods een architecturaal en inhoudelijk mooi geheel vormen met de rest van de site.

Kandidaten kunnen een voorstel indienen tot vrijdag 12 juli om 14 uur. Meer info over de marktbevraging zijn terug te vinden in onderstaande bijlagen.

Loodswezensite