fbpx Afbraak bestaande paviljoenen en garageboxen, verbouwing en nieuwbouw schoolgebouw, aanleg buurtparking, Lakborslei 339 te 2100 Deurne | AG VESPA

Afbraak bestaande paviljoenen en garageboxen, verbouwing en nieuwbouw schoolgebouw, aanleg buurtparking, Lakborslei 339 te 2100 Deurne

Verbouwing en nieuwbouw schoolgebouw

VOORWERP VAN DE OPDRACHT

VAST DEEL
Afbraak van paviljoenen in binnengebied en garageboxen op naastgelegen perceel. Verbouwing van bestaande schoolgebouw aan straatzijde en nieuwbouw van een schoolgebouw in binnengebied.

VOORWAARDELIJK DEEL
Aanleg van een buurtparking.

Lakborslei 339 en Francqueslei 33
2100 Deurne

TYPE OPDRACHT
Overheidsopdracht voor werken

AANBESTEDENDE OVERHEID
AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
Contactpersoon: Fien Wauters
fien.wauters@antwerpen.be
+32 (0)3 259 28 45

ARCHITECT
Korteknie Stuhlmacher Architecten
Pelgrimstraat 5b
3029 BH Rotterdam
Nederland
Contactpersoon: Rien Korteknie en Ilana Ginton
rk@kortekniestuhlmacher.com
ig@kortekniestuhlmacher.nl
+31 (0)10 425 94 41

STUDIEBUREAU
Ingenium
Jan.Robert@ingenium.be
 +32 (0)50 40 45 30

PLAATSINGSPROCEDURE
Openbare procedure, met Europese bekendmaking.

ERKENNING AANNEMER
Categorie: D - klasse: 8 (overeenkomstig het offertebedrag).

UITVOERINGSTERMIJN
385 werkdagen

WIJZE VAN PRIJSBEPALING
Gemengde opdracht

GUNNINGSCRITERIA
Prijs

DE UITERSTE DATUM VOOR DE ONTVANGST VAN DE OFFERTES
24 mei 2019 om 10 uur

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via e-tendering: https://eten.publicprocurement.be/

Link naar de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=33…

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen betreffende deze plaatsingsprocedure kan contact worden opgenomen met de voormelde contactpersoon van AG VESPA. Vragen moeten worden gesteld via e-mail.

Geïnteresseerden kunnen over deze opdracht vragen stellen tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes