Vastgoed en stadsprojecten voor Antwerpen

Binnengebied met nieuwe verbindingsgang tussen twee vleugels van het gebouw
Nieuws

Godshuis Van der Biest in gebruik genomen

Het godshuis Van der Biest heeft een nieuwe invulling gekregen. Na de restauratie- en renovatiewerken nam Beschut Wonen Antwerpen er haar intrek. Bekijk hier foto's van het afgewerkte pand.

Waterzuiveringsinfrastructuur in Wolvenberg
Nieuws

Natuurpark Wolvenberg helpt wateroverlast in Oud-Berchem tegen te gaan

Het regenwater dat op de Singel ter hoogte van Oud-Berchem en een stuk van de omliggende wijk valt, wordt binnenkort opgevangen in Natuurpark Wolvenberg.

toekomstbeeld van vergroend binnenplein van den Bell met houten zitbanken
Nieuws

Stad keurt voorontwerp voor vergroening ‘den Bell’ goed

In opdracht van stad Antwerpen en AG Vespa stelde het ontwerpteam OMGEVING in samenwerking met Bollinger Grohmann, PAKT, B-GT en Yellow Window een voorontwerp op voor het ontharden en vergroenen van het binnenplein, de gevels en de daken van het stedelijk administratief centrum ‘den Bell’. Als…

Beeld uit het voorontwerp van Pomppark Zuid
Nieuws

Voorontwerp Pomppark Zuid goedgekeurd

Stad start met eerste deelproject van Ringpark Groene Vesten.

toekomstbeeld van nieuwe ingang van het museum
Nieuws

Museum Mayer van den Bergh breidt uit

Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen wordt verbouwd en breidt uit naar het aanpalende hoekhuis in de Lange Gasthuisstraat. Zo zal het ouderlijk huis van de uitzonderlijke kunstverzamelaar Fritz Mayer Van den Bergh (1858-1901) in de toekomst deel uitmaken van het museum. Respect voor de…

Mediaplein Antwerpen met bomen en banken
Nieuws

Heraanleg Mediaplein aan het station Antwerpen-Centraal afgerond

Het Mediaplein in de Kievitwijk is heraangelegd en omgevormd tot een aangename verpozingsplek in halfverharding met bomen, zitbanken en ondiepe waterkanaaltjes.

Ontwerp voor de toekomst van de Stuivenbergsite.
Nieuws

Stuivenbergsite: eerste ontwerp publieke ruimte

Het totaalplan voor de herontwikkeling van de Stuivenbergsite in Antwerpen-Noord krijgt verder vorm. Er is nu een eerste ontwerp voor de publieke ruimte op de site.

De zaal heeft grote boogramen, een terrazzovloer en zuilen bekleed met terrazzoplaten.
Nieuws

Een blik op 2021

2021 was een jaar vol uitdagingen door b.v. de aanhoudende pandemie en tekorten in materialen. Maar ook een jaar met mooie resultaten zoals Zaal Harmonie. Lees hier ons jaarverslag van 2021.

Zicht op de Droogdokkensite ©Seppe Koop
Nieuws

Masterplan Droogdokkensite goedgekeurd

Het masterplan voor de Droogdokkensite aan de Antwerpse Scheldekaaien is goedgekeurd. Hiermee worden de ambities voor de ontwikkeling van de unieke site tot één grote publieke maritieme belevingssite vastgelegd. 

Bonapartedok
Nieuws

Bonapartedok: stad opent zoektocht naar partner voor uitbating waterrecreatie

De stad zoekt een concessiehouder voor de bouw en uitbating van een drijvende constructie in het dok.

toekomstbeeld nieuwbouw temidden van het groen
Project

Stedelijke kinderopvang Kadee

Publieke gebouwen

We bouwen een volledige nieuwbouw voor de stedelijke kinderopvang Kadee in Antwerpen (Kiel) omdat het bestaande pand niet meer voldoet aan de huidige normen van een modern, duurzaam gebouw. Verloopt alles volgens plan, dan starten de werken eind 2022.

toekomstbeeld Rubenstuin met verschillende kleurschakeringen
Nieuws

365 dagen kleur in nieuwe tuin Rubenshuis

Dit najaar start de aanleg van de nieuwe tuin van het Rubenshuis. Het huis van de meester krijgt er een nieuwe museumzaal zonder plafond bij, waar 365 dagen per jaar kleur te zien is. Het nieuwe tuinontwerp verbindt het onthaalgebouw op Hopland met de kunstenaarswoning.

In de kijker
Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid

Het verhaal over de heraanleg van de Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid verteld door onze projectleider Jeroen, met ook reacties van de bezoekers en gebruikers van de kaaien.

De wandeldijk na realisatie ©Frederik Beyens