Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Wat zijn de bijzondere verkoopsvoorwaarden voor nieuwbouw- en renovatieprojecten?

- De verkoop gebeurt onder het BTW-stelsel (tarief nieuwbouw 21%). Dit betekent dat de koper bovenop de geboden prijs nog 21% BTW betaalt. De kopers worden er op gewezen dat de wetgeving inzake BTW en registratierechten gewijzigd is vanaf 1 januari 2011 in die zin dat bij aankoop van een nieuwbouwwoning niet enkel op de constructiewaarde maar ook op de grondwaarde BTW verschuldigd is.

- Als het project gebouwd is in het kader van het huisvestingscontract moet het gaan over de enige woning van het gezin van de kandidaat-koper, of de kandidaat-koper is bereid hiervan zijn enige woning te maken. De woning zal dan binnen het jaar na aankoop van de huidige moeten verkocht zijn.

De kandidaat-koper en zijn gezin dient binnen een periode van 6 maanden na aankoop van de woning, ononderbroken en gedurende minstens 5 opeenvolgende jaren zijn domicilie te vestigen op het adres van de aangekochte woning.

- De kandidaat-koper kan de woning niet verkopen of verhuren binnen een periode van 5 jaar na de aankoop ervan.

- Enkel meerderjarige, natuurlijke personen kunnen aankopen.

- Een bestemming andere dan eengezinswoning wordt uitgesloten.