Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Voorgevel Van Arteveldestraat 62-64
Van Arteveldestraat 62-64
Van Arteveldestraat 62-64
Van Arteveldestraat 62-64
Van Arteveldestraat 62-64
Van Arteveldestraat 62-64
Van Arteveldestraat 62-64
Van Arteveldestraat 62-64
Van Arteveldestraat 62-64
Van Arteveldestraat 62-64

Verkoop Van Arteveldestraat 62-64

Beschrijving

De gebouwen zijn tot eind september 2009 verhuurd aan vzw Free Clinic.

Nadien werden ze te koop aangeboden via biedingen onder gesloten omslag. Ze werden niet verkocht en bleven zo gedurende lange tijd leeg staan. Naar aanleiding hiervan is in 2011 een herbestemmingsstudie opgemaakt waarbij diverse scenario’s uitgewerkt.

Op basis hiervan koos AG VESPA  om de panden op te splitsen en opnieuw te verkopen via biedingen onder gesloten omslag. Eind oktober 2015 werden beide panden verkocht. De kopers dienden de panden grondig te renoveren.

 

Adres

Van Arteveldestraat 62-64
2060 Antwerpen, België