Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Breedsteert 1

Verkoop Breedsteert

Beschrijving

AG VESPA verkocht 2 grote loten grond in een rustige wijk in Berendrecht.

De twee gronden hebben samen een totale oppervlakte van 28.495 m².
Ze zijn volgens het gewestplan Antwerpen gelegen in woongebied en geschikt voor de realisatie van een nieuwe verkaveling.

De koper verbond zich ertoe om minimum de helft van de op het eigendom realiseerbare kavels te bestemmen voor "bescheiden wonen" zoals omschreven in het Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009. Er werd ook een termijn opgelegd waarbinnen de verkaveling bouwrijp gemaakt diende te worden.

 

De gronden zijn verkocht in augustus 2015. De ontwikkelaar wil er een kwalitatieve verkaveling realiseren met een mix aan grondgebonden woningen, appartementen en assistentieflats.

 

Adres

Breedsteert 1
2040 Antwerpen, België