Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Bouwblok Gildekamersstraat - binnenplein
Bouwblok Gildekamersstraat - binnenplein
Bouwblok Gildekamersstraat - binnenplein
Bouwblok Gildekamersstraat - traphal
Bouwblok Gildekamersstraat
Bouwblok Gildekamersstraat - kant Suikerrui

Verkoop bouwblok Gildekamersstraat

Beschrijving

Door de bouw van het MAS en de verbouwing van Den Bell kwam een aantal stadseigendommen in het bouwblok Gildekamersstraat – Suikerrui – Kaasstraat leeg te staan.

AG VESPA kreeg de opdracht om de eigendommen te verkopen via een openbare verkoop. Op de zitdag van donderdag 14 oktober 2010 werd geen bod uitgebracht op de eigendommen. Doordat het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Binnenstad nog niet voorhanden was, was er voor kandidaat-kopers een te grote onzekerheid over de bestemmingsmogelijkheden van de eigendommen. Bijgevolg besliste het college de verkoop van de stadseigendommen uit te stellen tot na de definitieve vaststelling van het RUP Binnenstad. Het RUP Binnenstad werd op 5 maart 2012 definitief vastgesteld. Na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad werd het verkoopdossier opnieuw geactiveerd.

De provincie Antwerpen vertoonde interesse, deels voor de herhuisvesting van het provinciale zilvermuseum en een tijdelijk diamantmuseum, deels voor het huisvesten van de Internationale Lutherie School Antwerpen. Een stedelijke locatie is immers beter bereikbaar voor de vele buitenlandse studenten.

Conform het bestuursakkoord was het aangewezen dat het bouwblok Gildekamersstraat ingevuld werd met een publiektrekkende functie, om zo het historische hart van Antwerpen te laten herleven.

Op 23 mei 2014 kocht de provincie Antwerpen de eigendommen van de stad Antwerpen aan.

 

Adres

Gildekamersstraat 3/8 (huisnummers 2, 3, 4, 5, en 6)
Gildekamersstraat 3/8 (huisnummers 7 en 9)
Suikerrui 17/19
Kaasstraat 7/11 (huisnummers 7, 9, 9B en 11)

2000 Antwerpen