Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

voorgevel tussentijds mastergebouw lokale politie Antwerpen
tussentijds mastergebouw LPA
tussentijds mastergebouw LPA
tussentijds mastergebouw LPA
onthaal
bureaus
tussentijds mastergebouw LPA
refter
refter
Tussentijds Mastergebouw LPA
voertuigenbeheer
Tussentijds Mastergebouw LPA
douches

Tussentijds Mastergebouw LPA

Beschrijving

Het stadsbestuur wil dat de Lokale Politie Antwerpen (LPA) in de nabije toekomst nog sneller kan inspelen op de maatschappelijke realiteit en op het terrein kan blijven voldoen aan de steeds stijgende gerechtvaardigde behoeften van al haar belanghebbenden. Het bestaande masterplan politiegebouwen (ontwikkeld tijdens het vorige bestuursakkoord 2007-2012) is herzien om die toekomstige politiewerking verder te faciliteren.

Het nieuwe masterplan politiegebouwen (2013-2018) wordt opgehangen aan 2 grote kapstokken:

-       een sterke gedeconcentreerde onthaal- en wijkwerking door te voorzien in diverse regio –en wijkkantoren

-       een sterk gecentraliseerde interventiewerking, die samen met eerstelijns steundiensten en gespecialiseerde eenheden vanuit 1 locatie, 1 mastergebouw, worden ingezet, aangestuurd en voorzien van de nodige administratieve en logistieke ondersteuning.

Omdat de oprichting en de ingebruikname van het mastergebouw ten vroegste over 5 à 6 jaar gerealiseerd wordt en er intussen nood is om de herwerkte organisatiestructuur al op te starten, wordt een tussentijds mastergebouw opgericht in de gebouwen op de Noorderlaan 500. AG VESPA nam de inrichtingswerken (blok, A, B en C) en de buitenaanleg op zich.

Status
gerealiseerd - publieke gebouwen - Antwerpen (2030)
Partners

Lokale Politie Antwerpen

Adres

Noorderlaan 500

2030 Antwerpen

Projectkost

€ 6.032.000